سرعت سنج در خودرو بر چه مبنا میباشد

ساختمان سرعت سنج در خودرو

عقربه سرعت سنج بر اساس نیروی مغناطیسی کار می کند و ساختمان آن شامل قطعات زیر است:

۱- یک آهنربای دائم متحرک دارد که بوسیله سیم کیلومتر شمار حرکت دورانی کرده و حوزه دواری بوجود می آورد.

۲- یک پوسته ثابت مغناطیسی دارد که آهن ربای دائم در داخلش حرکت می کند. حوزه مغناطیسی آهن ربای متحرک توسط این پوسته مسدود می گردد.

۳- یک کلاهک غیر آهن ربایی دارد که عقربه به آن متصل است و بین پوسته و آهن ربای دائم قرار می گیرد.

۴- یک فنر حلزونی دارد که به عقربه اتصال دارد و تمایل دارد آن را روی صفر نگه دارد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱