معایب سرویس نشدن شمع خودرو

شمع خودرو

موتور خودروی شما بد کار می کند و اصطلاحا موتور بدسوزی خواهد داشت.

راندمان آن کم می شود، کارایی آن تحت تاثیر این مشکل خواهد بود و آلودگی که شما و فرزندانتان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد به شدت افزایش خواهد یافت.

خرید باتری

همچنین ممکن است خودرو شما بد روشن شود. پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا افراد معمولی هم می توانند شمع را سرویس کنند؟

در پاسخ باید گفت بستگی دارد که ابزار آنرا داشته باشند یا خیر البته بعضی افراد هم کمتر تمایل دارند کار هایی را انجام دهند که لباس هایشان را کثیف کند. قبل از هر چیز نیاز به یک آچار شمع دارید.

برای اندازه گیری دهانه شمع هم نیاز به یک فیلر دارید هم چنین باید بدانید میزان بزرگی دهنه شمع را برای خودرو خود بدانید.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱