جست و جوی فروش باتری ماشین بر اساس نوع ماشین

دلیل روشن نشدن خودرو و استارت نزدن

شما وارد ماشین خود می شوید و کشف می کنید که موتور ماشین استارت نمی خورد و حتی چراغهای جلو روشن نمی شود.بعد از اینکه نتوانستید ماشین را روشن کنید، باید بدانید که آیا شما نیاز به یک باتری یا ژنراتور جدید دارید و یا اشکال کار در جای دیگری است.

برای بررسی اشکال کار و پیدا کردن علت روشن نشدن خودروی خود با ما تماس بگیرید.

درضمن می توانید باتری خود را به ترتیب زیر تست نمائید:

۱- با یک تستر باتری ماشین تست نمایید.بعد از تست توسط تستر عدد مربوطه نبایستی کمتر از ۹.۵ ولت باشد.

۲- با یک ولت متر نیز قابل بررسی می باشد.

بدین ترتیب که هنگامیکه ولت متر به باتری وصل می باشد از یک دستیار بخواهید تا به ماشین استارت بزند،عدد ولت متر هنگام استارت زدن نباید کمتر از ۹.۵ ولت بشود.

اگر هنگام استارت زدن عدد ولت متر کمتر از ۹.۵ ولت بشود باتری خراب شده و در واقع ارتباط صفحات داخلی آن با یکدیگر قطع شده و نیاز به تعویض دارد.

دقت داشته باشید که در اکثر مواقعی که صفحات داخلی باتری قطع می شود چشمی نشانگر باتری به همان حالت سبز رنگ باقی می ماند.

به این نکته نیز توجه کنید زمانی که ماشین روشن می باشد و ولت متر به باتری متصل است عدد ولت متر می بایستی بین ۱۳ تا ۱۵ ولت را نشان بدهد.

این عدد نشان دهنده میزان شارژ دینام ماشین می باشد ، که اگر کمتز این عدد باشد نشان دهنده پایین بودن شارژ دینام و اگر بیشتر باشد نشان دهنده زیاد بودن شارژیا همان اور شارژ می باشد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱