چه عواملی به کاهش عمر باتری ماشین سرعت می بخشد؟

عوامل موثر در کاهش طول عمر باتری خودرو

۱- خوردگی قطبین باتری (محل های اتصال بست هایی که به موتور و دیگر اجزا میروند) که ناشی از عدم تمیز کردن و شستن به موقع سر باتری است.۲- توجه نکردن به میزان آب باتری موجود در خانه های باتری و یا مخلوط شدن مواد مخرب با آن.

۳- نشت کردن آب باتری از خانه ای به خانه ی دیگر باتری

۴- استفاده مدام از کولر ماشین به هنگام ترافیک و پایین بودن دور دینام

۵- شل بودن سر باتری ها و خراب بودن آنها

۶ – استارت زدن زیاد در روز و گرفتن بیش از حد توان باتری

۷- استفاده از باتری های تاریخ گذشته

۸- کج بودن باتری در جای خود

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱