موتور استارت می خورد، اما روشن نمی شود، علت چیست؟

در صورتیکه موتور ماشین استارت بخورد، ولی روشن نشود:

وقتی موتور ماشین استارت قوی می خورد، مانند زمانی که روشن می شد، اما روشن نمی شود، علت آن یک یا ترکیبی از چهار مورد زیر است:

۱- نرسیدن بنزین به موتورماشین و سیستم روشن کننده:

تمام شدن بنزین ماشین- کیپ شدن صافی بنزین به دلایل مختلف – سوختن رله پمپ بنزین- سوختن فیوز پمپ بنزین – عمل کردن کلید قطع کن بنزین به علت ضربه دیدن و یا دیگر دلایل- خرابی سنسور موقعیت میل لنگ

۲- نرسیدن برق به شمع موتور برای جرقه زدن در لحظه مناسب: خرابی کویل، خرابی وایر- قطع شدن اتصالات کوئل

۳- نرسیدن هوا و درست نبودن ترکیب هوا و بنزین:

(کیپ شدن لوله ورودی هوا- نشت بنزین از انژکتور- خراب شدن سنسور دمای آب موتور- خراب شدن سنسور فشار هوای ورودی- خرابی سوپاپها و فرار کمپرس از سر پیستون- تنظیم نبودن تایم – باز و بسته شدن بی موقع سوپاپ ها

۴- عدم شناسایی کد سوئیچ:

در خودروهای مجهز به کلید ایموبلایزر، مثل ۲۰۶، سمند و …. گاهی به علت زیاد استارت خوردن بی حد نیز امکان از بین رفتن کد سوئیچ وجود دارد.