علت روشن نشدن یا سخت روشن شدن ماشین در صبح

دیر روشن شدن ماشین در صبح

برای تشخیص علت سخت روشن شدن خودرو حالتهای مختلف زیر را که با نشانه های متفاوتی همراه هستند در نظر می گیریم:

اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می شود و موتور لرزش دارد، احتمالاً علت آن ورود آب به فضای احتراق است که خرابی واشر سرسیلندر دلیل آن است.

یکی دیگر از نشانه های آن ورود روغن به آب رادیاتور است.

اگر موتور پس از استارت زدن زیاد روشن شده و سپس دود سیاه از اگزوز خارج می شود، علت زیاد بودن نسبت بنزین به هوا در فضای سیلندر است، دلیل آن می تواند یا خرابی سنسور دمای موتور و یا نشتی بنزین از انژکتورها باشد.

اگر موتور دیر روشن شده و سپس دود آبی از اگزوز خارج شود، علت نشتی روغن به محفظه احتراق است و دلیل آن خرابی کاسه نمد سوپاپها می باشد.

اگر موتور دیر روشن شده و هیچ دودی از اگزوز خارج نمی شود، دلیل آن می تواند نسبت کم بنزین به هوا در محفظه احتراق، خطای سنسور دمای موتور، ضعیف بودن جرقه شمع، خرابی شمع یا کوئل، پایین بودن تراکم موتور به دلیل سفتی فیلر سوپاپها و یا نامرغوب بودن سوخت باشد.

در غیر اینصورت اگر از تعویض باتری ماشینتان بیشتر از یک سال و اندی می گذرد، به احتمال زیاد باتری ماشین نیاز به تعویض دارد.

سرمای شدید و گرما تاثیر بسزایی در خرابی باتری ماشین دارد.

شدت تاثیر گرما به مراتب بیشتر از سرما می باشد.

نوع روغن موتور

نوع روغن موتور مورد استفاده در ماشین نیز در تعداد دفعات استارت صبحگاهی مؤثر است، به ویژه در زمستانها و هوای سرد که روغن موتور سفت شده و حرکت دنده فلایول شدت جریان بیشتری لازم دارد.

روی روغنهای موتور عبارتی بصورت ۱۰W40 نوشته شده که عدد قبل از دبلیو (۱۰)، ضریب گرانروی روغن در دمای پایین و عدد بعد از دبلیو (۴۰)، ضریب گرانروی روغن در دمای بالا است.

استفاده از روغنهایی با ضرایب کمتر گرانروی روغن در دمای پایین و ضریب بیشتر گرانروی روغن در دمای بالا، که البته گران تر هم هستند، باعث می شود موتور در زمستان راحت تر روشن شود

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱