مزیت باتری های خشک و اتمی نسبت به باتری های آبی و اسیدی

خشک بودن یا تر بودن باتری

دو نوع باتری در بازار موجود است: باتری خشکسیلد، sealed و باتری تر (حاوی مایع اسید). البته باتری خشک نیز حاوی مایع می باشد، اما درب باطری بصورت پلپ می باشد.

برای استفاده در صنعت خودرو، باتری خشک از هر نظر مناسب تر و ایمن تر است، تنها مزیت باتری تر، ارزان بودن آن است.

خرید باتری النترا

مزیتهای باتری خشک عبارتند از:

بخار اسیدی ندارد و به دلیل جامد بودن محتویات آن، لازم نیست نگران ریختن اسید روی خودرو و داخل محفظه موتور باشیم.

نوسانات ولتاژی کمتر و عمر طولانی تری دارد.

از هر نظر نسبت به باتری تر ایمن تر است.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱