توضیحاتی در مورد باتری های آبی و اسیدی

انواع بو در خودرو

۱- بوی شیره درخت افرا:
این بو بعد از گرم شدن موتور یا زمانی که موتور را خاموش کردیم حس میشود. دلیل آن هم مایع خنک کننده موتور مي باشد که بوی شیرینی دارد اما سمی هست و این مایع چون حاوی اتیلن گلیکول میباشد و چون از جایی مثل رادیاتور سیستم گرم کننده. معیوب بودن واشرهای منیفولد ورودی یا واشر سر سیلندر نشتی دارد. اگر این بو هم داخل ماشین خیلی قوی بود احتمالا سیستم گرمایش ماشین مشکل دارد.۲- بوی بد پا یا جوراب:
این بو زمانی که سیستم ایرکاندیشن را روشن میکنید به مشام میرسد. دلیل ان هم میتواند وجود نوعی قارچ باشد که داخل فضای مرطوب ایرکاندیشن و داخل سیستم تبخیر به وجود امده و رشد کرده است. برای رفع این مساله میتوانید فقط پنکه ماشین را تا درجه اخر روشن کنید و اجازه بدهيد که فن چندین دقیقه کار کند تا فضای داخل سیستم را خشک کند. اما اگر مشکل پا برجا بود باید از اسپری های مخصوص این کار استفاده کنید.۳- بوی گوگرد:
بعد از یک رانندگی بسیار طولانی اگر ماشین را متوقف کنید متوجه این موضوع میشويد که دلیل آن هم وجود گوگردی مي باشد که داخل روغن گیربکس های دنده ای است که برای افزایش مقاومت روغن به کار میرود اما بعد از چندین سال به ماده های بد بو تبدیل میشود. البته این بو هم میتواند از محفظه دیفرانسیل باشد. پس اگر زیر ماشین را نگاه کردید و قطره های روغن را دیدید . مربوط میشود به گیربکس.

۴- بوی بنزین و پمپ بنزین :

زمانی که ماشین را داخل یک محوطه سر بسته مثل پارکینگ پارک میکنید{یا زمانی که هوا گرم باشد} این بو به مشام میرسد. دلیل ان وجود بنزین خام هست. که در ماشین های کاربراتوری و قدیمی چون مقداری بنزین در حوضچه کاربراتور باقی میماند این بو در فضا پخش میشود. ولی در ماشین های جدید وانژکتوری به دلیل وجود سیستم های تبخیر کننده مانع از انتشار چنین بویی میشوند. اما گر این بو به مشام رسید ناشی از خرابی در خطوط انتقال بنزین مي باشد یا دریچه تهویه باک بنزین.

خرید باتری پژو پارس

۵- بوی قال سوخته:
زمانی که از پدال ترمز زیاد استفاده کنید{به صورت متوالی} یا ترمز های ناگهانی و با شدت زیاد بزنید این بو به وجود می ايد. دلیل آن هم گرم شدن لنت های ترمز مي باشد. که این اتفاق میتوانددر جاده های کوهستانی و زمانی که در سراشیبی در حال پایین امدن باشید هم به مشام برسد که با سنگین کردن دنده از انتشار این بو میتوانید جلوگیری کنید.{اگر در یک جاده که سراشیبی طولانی دارد وشما پشت سره یک ماشین سنگین یا کشنده باشید می بینید که ماشین برای کم کردنه سرعتش از ترمز استفاده میکند که بعد از مدتي دود غلیظ از چرخ های آن بلند میشود که در ماشین ها جدید با استفاده از اینتر کولر این معضل را رفع کردند. اگر هنگام رانندگی و در شرایط عادی این بو به مشام رسید ممکن هست که ترمز دستی بالا باشد. ویا از پدال زیاد استفاده میکنید.

۶- بوی روغن داغ:
زمانی که موتور ماشین گرم شده باشد بیشتر به مشام می رسد. دلیل ان هم نشت روغن به داخل چند راهه یا منیفولد خروجی. اگر این نشتی از میل لنگ و واشر ان باشد باعث میشود که روغن به همه جا پاشیده بشود ومقداری از آن بر روی منیفولد بریزد و بسوزد. و مقداری از ان هم روی زمین بریزد. اگر نشتی از سوپاپ ها باشد یا قالپاق های سوپاپ باشد تمام روغن وارد اگزوز شده و بلافاصله بخار میشود.

۷- بوی کاغذ سوخته:
اگر هنگامی که شما دنده ها رو عوض میکنید و در همه حال این بو وجود دارد دلیل آن میتوا ند از صفحه کلاچ ماشین باشد که در حال از بین رفتن هست و به اصطلاح در حال سوختن هست. چون در ساخت صفحه کلاچ از ترکیبی از کاغذ استفاده میکنند این بو به وجود می اید. که بهتر است صفحه کلاچ را عوض کنید.

۸- بوی تخم مرغ فاسد:
اگر این بو زمانی که موتور ماشین روشن هست به مشام رسید دلیل ان به خاطر بوی هیدروژن سولفید در اگزوز هست که عامل ایجاد هیدروژن سولفید ذرات کم گوگرد در بنزین هست. این ذرات در مبدل کاتالیک تبدیل به دی اکسید گوگرد شده و نشان دهنده مشکل در سیستم انژکتوری مي باشد . ولی بیشتر اوقات به دلیل خرابی مبدل کاتالیک هست.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱