قیمت برنا باطری اصفهان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

برنا باطری اصفهان

borna battery

bornabattery

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری برنا اصفهان)  میباشد. محصول با کیفیت اصفهان

ردیف آمپر قیمت
۱ ۵۵ ۱۶۰۰۰۰
۲ ۶۰ ۱۷۰۰۰۰
۳ ۶۶ ۱۹۰۰۰۰
۴ ۷۴ ۲۱۰۰۰۰

قیمت باتری برنا باطری اصفهان درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.