قیمت باطری پیتون

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری پیتون

python battery

python battery

python battery

 

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باتری پیتون) میباشد. محصول با کیفیت کره

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۵۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۲۰۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۲۰۰۰۰۰
۶ ۶۶ ۲۲۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۳۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۴۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۷۰۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۹۰۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۹۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۸۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۳۰۰۰۰

قیمت باتری پیتون درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.

باطری پیتون با کیفیت ترین باطری کره ای میباشد.