قیمت باطری پوما

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری پوما

puma battery

قیمت باطری پوما

قیمت باطری پوما

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری پوما)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۵۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۶۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۸۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۲۰۰۰۰۰
۵ ۶۲
۶ ۶۶ ۲۲۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۳۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۴۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۷۵۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۸۵۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۹۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۸۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۸۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۳۰۰۰۰

قیمت باطری درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باطری کهنه میباشد.