قیمت باطری هانکوک

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری هانکوک

hankook battery

قیمت باطری هانکوک

 

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری هانکوک)  می باشد. یک محصول باکیفیت و تضمین شده

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۴۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۶۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۷۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۱۸۰۰۰۰
۶ ۶۶ ۱۹۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۰۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۱۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۴۰۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۲۷۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۴۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۳۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۰۰۰۰۰

قیمت باتری هانکوک درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه می باشد.