قیمت باطری صبا

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری صبا

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری صبا اتمی)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۵۵ ۱۴۰۰۰۰
۲ ۶۰ ۱۵۰۰۰۰
۳ ۶۶ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۷۴ ۱۸۰۰۰۰

قیمت باتری صبا درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.

قیمت باطری صبا

قیمت باطری صبا

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری صبا آبدار)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۵۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۶۰ ۱۳۰۰۰۰
۳ ۶۶ ۱۴۰۰۰۰
۴ ۷۰ ۱۴۵۰۰۰
۵ ۹۰ ۱۹۰۰۰۰
۶ ۱۰۰ ۱۹۵۰۰۰
۷ ۱۲۰ ۲۳۵۰۰۰
۸ ۱۵۰ ۲۸۵۰۰۰
۹ ۲۰۰ ۳۷۵۰۰۰

قیمت باتری صبا آبدار درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.