قیمت باطری سولایت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری سولایت

 solite battery

solite battery

solite battery

لیست زیر شامل قیمت باطری سولایت می باشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۴۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۶۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۷۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۱۷۵۰۰۰
۶ ۶۶ ۱۹۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۰۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۱۰۰۰۰
۹ ۸۸ ۲۳۵۰۰۰
۱۰ ۹۰ ۲۴۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۲ ۱۲۰ ۳۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۵۰ ۴۰۰۰۰۰
۱۴ ۲۰۰ ۵۶۰۰۰۰

قیمت باطری درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باطری کهنه میباشد.