قیمت باطری راکت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باتری راکت

قیمت باطری راکت

قیمت باطری راکت

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باتری راکت)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۳۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۵۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۹۰۰۰۰
۵ ۶۲
۶ ۶۶ ۲۱۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۲۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۳۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۶۵۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۷۵۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۸۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۷۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۷۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۲۰۰۰۰

قیمت باطری درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.

تمامی قیمت ها باطری راکت بروز میباشد و مورد تایید است