قیمت باطری جگوار

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری جگوار

jaguar battery

قیمت باطری جگوار

قیمت باطری جگوار

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری جگوار)  میباشد. محصول با کیفیت کره

ردیف آمپر قیمت (تومان)
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۵۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۹۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۱۹۵۰۰۰
۶ ۶۶ ۲۱۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۲۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۳۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۶۰۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۷۵۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۸۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۷۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۷۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۰۰۰۰۰

قیمت باتری جگوار درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.

تمامی قیمت ها باطری جگوار بروز میباشد و مورد تایید است