قیمت باطری تایگر

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری تایگر

tiger battery

1452

1452

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری تایگر)  میباشد. محصول با کیفیت کره

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۵۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۹۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۲۰۰۰۰۰
۶ ۶۶ ۲۱۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۲۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۳۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۶۰۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۷۵۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۸۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۷۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۷۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۰۰۰۰۰

قیمت باتری تایگر درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.