قیمت باطری اوربیتال

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری اوربیتال

باطری اربیتال

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باطری اوربیتال)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵
۲ ۴۵
۳ ۵۵ ۱۷۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۸۰۰۰۰
۵ ۶۶ ۱۹۰۰۰۰
۶ ۷۰ ۲۰۰۰۰۰
۷ ۷۴ ۲۱۰۰۰۰
۸ ۸۸ ۲۶۳۰۰۰
۹ ۱۰۰ ۲۹۰۰۰۰
۱۰ ۱۵۰ ۴۱۰۰۰۰
۱۱ ۲۰۰ ۵۳۵۰۰۰

قیمت باتری اوربیتال درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.