قیمت باطری اوراستارت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باطری اوراستارت

EVER START  battery

باطری اوراستارت

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت قیمت باطری اوراستارت)  میباشد. محصول با کیفیت کره

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۲۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۴۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۵۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۱۷۰۰۰۰
۵ ۶۲ ۱۷۵۰۰۰
۶ ۶۶ ۲۰۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۱۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۱۵۰۰۰
۹ ۸۸ ۲۳۰۰۰۰
۱۰ ۹۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۲ ۱۲۰ ۳۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۵۰ ۴۰۰۰۰۰
۱۴ ۲۰۰ ۵۲۰۰۰۰

قیمت باتری اوراستارت درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.