قیمت باتری دلکور

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

قیمت باتری دلکور

قیمنت باطری دلکور

قیمنت باطری دلکور

لیست زیر شامل قیمت باطری ماشین (قیمت باتری دلکور)  میباشد.

ردیف آمپر قیمت
۱ ۳۵ ۱۵۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۱۶۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۱۸۰۰۰۰
۴ ۶۰ ۲۰۰۰۰۰
۵ ۶۲
۶ ۶۶ ۲۲۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۲۳۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۲۴۰۰۰۰
۹ ۸۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۰ ۸۸ ۲۶۰۰۰۰
۱۱ ۹۰ ۲۸۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۱۳ ۱۲۰ ۳۶۰۰۰۰
۱۴ ۱۵۰ ۴۶۰۰۰۰
۱۵ ۲۰۰ ۶۲۰۰۰۰

قیمت باطری درج شده در لیست بالا در قبال تحویل باتری کهنه میباشد.

تمامی قیمت ها باطری دلکور بروز میباشد و مورد تایید است