آموزش برق خودرو- باتری خودرو (قسمت چهارم )

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

با ما همراه باشید با قسمت چهارم از آموزش برق خودرو و باطری خودرو . خب می رویم سراغ جعبه باتری، اجازه دهید تا یک جعبه باتری را توضیح دهیم. هر باتری دارای شش خانه است که از بالای باتری قابل شمارش است که دارای شش در پوش برای هر خانه باتری است که این نشان دهنده این است که باطری دارای شش خانه است.

 

برق خودرو

برق خودرو

ما این قسمت خانه های باتری را باز می کنیم تا شما ببینید که هر باتری از شش خانه تشکیل شده است. و اما باتری که ما برای شما به نمایش گذاشتیم رنگ سفید است. باتری ها با دو رنگ مشخص می شوند که یا سفید هستند یا باتری سیاه. باتری های سیاه از نوع قیر درست شده اند و قابل تعمیر هم هستند یعنی می شود قسمت بالا را بشکافید و اگر کانکتوری داخلش قطع شده باشد تعمیرش کنید ولی باتری های سفید با جعبه های سفید رنگ اصلا قابل تعمیر نیستند.

برق خودرو

برق خودرو

درپوش باتری خودرو

خب می رسیم به درپوش باتری، ما یک درپوش بهمراه تصویر خدمتتون نشان می دهیم، این در پوش را اگر شما نگاه کنید یک سوراخ بر روی آن می بینید. خب این سوراخ را برای چه روی درپوش های باتری گذاشته اند؟ باتری وقتی در حال شارژ و د شارژ است، یعنی دینام در حال شارژ کردن باتری است و یا به مصرف کننده ها داره برق رسانی می کند در اثر فعل و انفعالات داخل خانه باتری گاز تشکیل می شود و این گاز ها باید مجرایی داشته باشند که بتوانند به بیرون بروند یعنی فشار داخل باتری و فشار بیرون باتری یکی باشد. برای این کار از این سوراخ استفاده می کنند. حتما دقت کنید که این سوراخ ها به هیچ وجه کیپ و گرفته نباشند چون همیشه باید تمیز و باز باشد تا گاز های تولید در خانه باطری بتوانند تخلیه شوند. پس این سوراخ ها مجاری خروج گاز ها هستند.

برق خودرو

برق خودرو